خرید پوشک و شیرخشک تاریخ ۱۴۰۰/۲/۶

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

گزارش تصویری خرید و اهدا شیرخشک و پوشک در ناریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰٫

از همراهی شما سپاسگزاریم

Share:

بایگانی‌ها