قصه دامان

به دا مان خوش آمدید گلدونا خونه هامون رو با صفا و سرسبز میکنن البته این حال خوب تا موقعیه مراقبشون باشیم. توی این مراقبت، توجه و محبت کردن اونقدر مهمه که میتونه بذر خشک رو دوباره به زندگی برگردونه و ازش یه گیاه با طراوت یا یه نهال تنومند بسازه؛ یا برعکس، خدای نکرده […]